PD na Domov se zvláštním režimem

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu "Domov se zvláštním režimem"


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro  stavbu "Domov se zvláštním režimem

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
04.07.2018

Platnost do
17.07.2018

Poznámka

Přílohy výzvy k podání nabídky jsou na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v textu výzvy.

 

Přílohy

pdfVyzva_Domov.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

pdfProtokol_Domov.pdf

 

Cena předpokládaná: 1.900.000 Kč bez DPH

 

Cena vysoutěžená:  1.741.000 Kč bez DPH

 

Realizátor: INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup

 

Smlouva o dílo: pdfSmlouva_PD_na_Domov.pdf