Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - výkon činnosti TDS

Název veřejné zakázky

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - výkon činnosti TDS


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je činnost TDS na stavbě "Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš" v členění na stavba 1 - zateplení, stavba 2 - odborné učebny a bezbariérovost.

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
16.11.2017

Platnost do
04.12.2017

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v textu výzvy.

 

Přílohy

pdf01_ZD_VB_-_TDS_Revitalizace_ZS_Tisnovska.pdf

xls01a_TAB_VB_-_TDS_Revitalizace_ZS_Tisnovska_z_10_11_2017.xls

pdf02_PS_VB_-_TDS_Revitalizace_ZS_Tisnovska.pdf

pdf04_SOD_VB_-_Revitalizace_ZS_Tisnovska.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

 pdfProtokol_TDS_Revitalizace_ZS_13_03_2018.pdf

Cena předpokládaná: 900.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená:

Realizátor: pdfZruseni_souteze_TDS_Revitalizace_ZS.pdf

Smlouva o dílo: