Úvěr na 2x 40 mil. Kč

Název veřejné zakázky
Úvěr na 40 mil. Kč se splatností 21 měsíců a úvěr na 40 mil. Kč se splatností 8 let

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dvou úvěrů pro financování stavby "Inženýrské sítě na Babinci - 2. etapa" a to ve výši 40 milionů Kč se splatností 21 měsíců a ve výši 40 mil. Kč se splatností 8 let.

 

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
06.10.2017

Platnost do
31.10.2017

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

 

Příloha: pdfVyzva_na_uver.pdf

 

-----------------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele: není

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:pdfProtokol_na_uver.pdf

 

Cena předpokládaná: 800.000,00 Kč

Cena vysoutěžená: 973.235,90 Kč

Realizátor: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Smlouva: