Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je celková revitalizace komplexu budov 1. stupně základní školy na ulici Tišnovská 115 ve Velké Bíteši. Revitalizace spočívá především v zateplení, výměně oken a dveří, provedení přístaveb, nástaveb a stavebních úprav, provedení oprav a zhodnocení elektroinstalace, plynofikace, vytápění, zdravotechniky a vzduchotechniky.

 

Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

 

Platnost od
09.08.2017

Platnost do
30.08.2017

 

Přílohy

Na vyžádání u organizátora veřejné zakázky.
 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Cena rozpočtová: 69.810.523 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená:

Realizátor:

Smlouva o dílo:

Odkaz na profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-zs-tisnovska-115-velka-bites

Odkaz na Věstník Veřejných Zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/33131