Inženýrské sítě na Babinci - 2. etapa

Název veřejné zakázky
Inženýrské sítě na Babinci - 2. etapa


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je realizace inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši.

 

Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

 

Platnost od
15.06.2017

Platnost do
10.07.2017

 

Přílohy

pdfKvalifikacni_dokumentace.pdf

pdfZadavaci_dokumentace.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Cena rozpočtová: 30.709.725,65 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 28.987.247 Kč bez DPH

Realizátor: IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257
Smlouva o dílo: pdfSmlouva_o_dílo_IMOS_Babinec_2._etapa.pdf

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/inzenyrske-site-na-babinci-2-etapa