Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ - I. etapa a rekonstrukce instalace - II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ - I. etapa a rekonstrukce instalace - II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci instalace a opatření k odstranění vlhkosti.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.


Platnost od
28.03.2017

Platnost do
04.04.2017

Poznámka

Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kerberová, tel. : 566 789 132

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol_z_otvirani_obalek.pdf

Cena rozpočtová: 1.400.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.095.554 Kč bez DPH

Realizátor: Antonín Vondruška

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo.pdf