Výměna oken v části objektu ZUŠ - II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Výměna oken v části objektu ZUŠ - II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající ve výměně oken (montáž, demontáž) a zapravení vnitřního a vnějšího ostění včetně provedení nátěru omítek v části objektu základní umělecké školy Hrnčířská 117 ve Velké Bíteši.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.


Platnost od
28.02.2017

Platnost do
10.03.2017

Poznámka

Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kerberová, tel. : 566 789 132

 

Přílohy
Vyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

 

Upřesnění podmínek výzvy:

Upresneni_podminek_uchazec.pdf

Dodateční informace č. 1:

Dodatecna_informace_c_1_Uchazec.pdf


Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol_z_otvirani_obalek.pdf

Cena rozpočtová: 629.700 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 617.178 Kč bez DPH

Realizátor: Truhlářství Jaroslav Kulík

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo.pdf