Prováděcí dokumentace Revitalizace ZŠ Velká Bíteš

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš"


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš" v členění na stavba 1 - zateplení, stavba 2 - odborné učebny a bezbariérovost..


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
17.02.2017

Platnost do
08.03.2017

Poznámka

Přílohy výzvy k podání nabídky jsou na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v textu výzvy.

 

Přílohy

Vyzva_PDPS_Revitalizace.pdf

DSP_B_ZPRAVA.pdf

C2_situace_DSP.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_PDPS_Revitalizace_ZS.pdf

Cena předpokládaná: 850.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 750.000 Kč bez DPH

Realizátor: STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 602 00 Brno

Smlouva o dílo: Smlouva_o_dlo_STABIL.pdf