Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce nutné ke zhotovení opravy cest v místních částech města Velká Bíteš v rozsahu podle dokumentace veřejné zakázky a soupisu prací.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
16.09.2016

Platnost do
23.09.2016

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

--------------------------------------------------------------------

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol.pdf

Cena rozpočtová: 990.000,- Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 790.728,- Kč bez DPH

Realizátor: COLAS, a.s.; Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo_oprava_cest_v_nistnich_castech_mesta_Velka_Bites.pdf

Dodatek_c_1_ke_smlouve_o_dilo_oprava_cest_v_mistnich_castech_mesta_Velka_Bites.pdf