VELKÁ BÍTEŠ, ul. Lánice - chodníky, sjezdy a zpevněné plochy

 

Název veřejné zakázky
"VELKÁ BÍTEŠ, ul. Lánice - chodníky, sjezdy a zpevněné plochy"


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou veškeré stavební práce nutné ke zřízení nového chodníku a nástupištní zastávky, předláždění autobusové zastávky včetně nové reliéfní a barevné dlažby. Součástí akce je dláždění vjezdů, pojistná drenáž, hrubé terénní úpravy, předláždění sjezdů a doplnění hmatových prvků. V místech nové autobudové zastávky bude provedeno VO, opěrná betonová zeď, oplocení a zábradlí.

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.


Platnost od
30.06.2016

Platnost do
07.07.2016

Poznámka

Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Milan Pelc, tel. 566 789 134

Vyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

dodatecna_informace_c_1_uchazec.pdf

Dodatecna_informace_c__2.pdf

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

protokol_z_otvirani_obalek.pdf

smlouva:

ncorp.pdf

Dodatek k SoD č.1:

pdfDodatek_č.1.pdf

Dodatek k SoD č.2:

pdfdodatek_č.2.pdf

 Dodatek k SoD č.3:

pdfdodatek_č.3.pdf