Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši

Název veřejné zakázky
Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy základní školy Velká Bíteš, Sadová 579, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn.

 

Způsob zadání
dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zpracování nabídky dle § 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Platnost od
15.07.2015

Platnost do
31.07.2015

Profil zadavatele

Kompletní zadávací dokumentace včetně výzvy je zveřejněna pod níže uvedeným odkazem na profilu zadavatele.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-zakladni-skoly-velka-bites-p-o-na-ul-sadova-c-p-579-ve-velke-bitesi

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 9.600.000 Kč bez DPH.