Zídka a oplocení v ul. Pod Hradbami

 

Název veřejné zakázky
Zídka a oplocení, ul. Pod Hradbami, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce nutné ke zhotovení gabionové a kamenné zděné zídky a oplocení v ulici Pod Hradbami ve Velké Bíteši v rozsahu podle dokumentace veřejné zakázky a soupisu prací.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
30.04.2015

Platnost do
07.05.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Oploceni_sign.pdf
Cestne_prohlaseni.doc
Kryci_list.doc
Navrh_smlouvy_o_dilo.doc
Zidka_a_oploceni_ul._Pod_Hradbami_-_soupis_praci_vc._vykazu_vymer.xls

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol.pdf

Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf

Cena rozpočtová: 549.071 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 398.091 Kč bez DPH

Realizátor: A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.

Smlouva o dílo:

19_17_15_RM_ATIKA_Oplocen_Pod_Hradbami.pdf

15_22_15_RM_ATIKA_Zdka_a_oplocen_Dodatek_c.1.pdf

Odkaz na profil zadavatele: xxx