" II/379, II/602 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK"

Název veřejné zakázky
II/379, II/602 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace stavby "II/379, II/602 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK" ve stupni dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.

Předmět plnění je specifikován zadávací dokumentací.

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
03.04.2015

Platnost do
17.04.2015

Poznámka

Oznámení o zahájení zadávacího řízení je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v oznámení.

 

Přílohy

Oznameni_uchazeci.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_PD_Na_Valech.pdf

Cena rozpočtová: 520 tis. Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 498 tis. Kč bez DPH

Realizátor: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Smlouva o dílo:

Smlouva_s_mestem_SP.pdf

Smlouva_s_Krajem.pdf

Odkaz na profil zadavatele: xxx