Chodníky a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt. Jaroše

 

Název veřejné zakázky
Chodníky a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt. Jaroše

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce nutné ke zhotovení chodníků, úprav sjezdů a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Kpt. Jaroše ve Velké Bíteši v rozsahu podle dokumentace veřejné zakázky a soupisu prací.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
31.03.2015

Platnost do
08.04.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

vyzva_k_podani_nabidky._sign.pdf
Cestne_prohlaseni.doc
Kryci_list.doc
Navrh_smlouvy_o_dilo.doc
Soupis_praci_I_37_Kpt._Jarose_chodniky_a_osvetleni_prechodu.xls

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_chodniky.pdf

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Rozhodnuti_o_vyberu_chodniky.pdf

Cena rozpočtová: 540 tis. Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 538.187,36 Kč bez DPH

Realizátor: OHL ŽS a.s.

Smlouva o dílo:

23_15_15_RM_OHL_ZS_Chodnky_Kpt._Jaroe.pdf

Odkaz na profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/chodniky-a-osvetleni-prechodu-pro-chodce-ul-kpt-jarose-velka-bites