Radnice Velká Bíteš - zadní budova, stavební úpravy a přístavba

Název veřejné zakázky
Radnice Velká Bíteš - zadní budova, stavební úpravy a přístavba

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce na druhé budově radnice Masarykovo náměstí 87 ve Velké Bíteši. Jedná se především o opravy nevyhovujícího stávajícího stavebně technického stavu budovy, dále vytvoření nových konstrukcí a prvků, přístavbu výtahu a sociálního zařízení pro osoby imobilní.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
16.03.2015

Platnost do
24.03.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Zprava_komise.pdf

Cena rozpočtová: 5.400 tis. Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 5.321.947 Kč bez DPH

Realizátor: KROS - stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dlo_Kros.pdf

Dodatek_c_1_SoD_Kros.pdf

Dodatek_c_2_SoD.pdf

Dodatek_._3_SoD.pdf

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/radnice-velka-bites-zadni-budova-stavebni-upravy-a-pristavba