Vnitřní vybavení zadní budovy radnice

Název veřejné zakázky
Vnitřní vybavení zadní budovy radnice, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka vnitřního vybavení (nábytku, židlí, ...) do kanceláří zadní budovy městského úřadu (radnice) Masarykova náměstí 87 ve Velké Bíteši.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky


Platnost od
12.03.2015

Platnost do
25.03.2015

Poznámka

Výzva k podání nabídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_nabytek.pdf

Cena rozpočtová: 301.600 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená:xxx

Realizátor: xxx

Smlouva o dílo: xxx

 

Odkaz na profil zadavatele: xxx