Odvlhčení ZUŠ Hrnčířská 117, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Opatření k odstranění vlhkosti z části ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce spočívajícív odstranění vlhkosti z části objektu základní umělecké školy ve Velké Bíteši.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
06.03.2015

Platnost do
13.03.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva_odvlhceni_ZUS.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_odvlhceni_ZUS.pdf

Cena rozpočtová: 640.980 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 643.681,00 Kč bez DPH

Realizátor: ATIKA - LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Smlouva o dílo: Smlouva_odvlhceni_ZUS.pdf

 

Odkaz na profil zadavatele: xxx