Druhá budova radnce

Název veřejné zakázky
Radnice Velká Bíteš - zadní budova, stavební úpravy a přístavba

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce na druhé budově radnice Masarykovo náměstí 87 ve Velké Bíteši. Jedná se především o opravy nevyhovujícího stávajícího stavebně technického stavu budovy, dále vytvoření nových konstrukcí a prvků, přístavbu výtahu a sociálního zařízení pro osoby imobilní.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
17.02.2015

Platnost do
05.03.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_zadni_budova.pdf

Cena rozpočtová: 5.492 tis. Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: zadávací řízení bylo zrušeno

Realizátor: xxx

Smlouva o dílo: xxx

 

Odkaz na profil zadavatele: xxx