MŠ Lánice č.p.300, Velká Bíteš - II. Etapa

Název veřejné zakázky
MŠ Lánice č.p. 300, Velká Bíteš - II. ETAPA


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vnitřními stavebními úpravami a snížením energetické náročnosti objektu mateřské školy a SOŠ Lánice 300 ve Velké Bíteši.


Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Platnost od
07.07.2014

Platnost do
24.07.2014

Profil zadavatele

Kompletní zadávací dokumentace včetně výzvy je zveřejněna pod níže uvedeným odkazem na profilu zadavatele.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ms-lanice-c-p-300-velka-bites-ii-etapa-snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-lanice-300-velka-bites-a-vnitrni-stavebni-upravy

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 9.800.000 Kč.

Vysoutěžená cena 10.561.189 Kč bez DPH

Smlouva o dílo

Smlouva.pdf

Rozpocet_1.pdf

Rozpocet_2.pdf

HMG.pdf

18-27-14-RM_Dodatek_M_Lnice_300.pdf

Dodatek_c.2.pdf