Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých stavebních prací v rozsahu zadávací dokumentace, kterou tvoří příloha č.1 - soupis prací. Předmětem zakázky je modernizace dvou samostatných zařízení obsahujících WC pro děti, umývárnu a sprchu. Předmět obsahuje bourací práce v rozsahu obkladu a dlažby, vybourání rozvodů vodoinstalace a kanalizace, provedení nových rozvodů, úpravu rozvodu vytápění, obkladačské práce, demontáž a instalaci nových sanitárních předmětů. Součástí je rovněž instalace podhledu, výmalba a vybavení umývárny nábytkem, t.j. věšáky na ručníky s přepážkami.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Platnost od
02.07.2014

Platnost do
10.07.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením, soupis prací a návrh smlouvy o dílo.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 0,25 mil. Kč.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Cestne_prohlaseni.doc

Kryci_list.doc

Soupis_praci.xls

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu_na_web.pdf

Protokol z otvírání a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Realizátor

"David" spol. s r.o., Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš, IČ 155 45 130


Cena vysoutěžená

218.907 Kč


Smlouva o dílo

smlouva_o_dilo.pdf