Oprava střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je oprava tří střech a současně zlepšení tepelně izolačních vlastností střech bytových domů v ulici Návrší č.p. 249, 250, 259. Zlepšení tepelné izolace střechy a půdy je navrženo přidáním desek z minerální vlny tl. 80mm k současné vrstvě 160 mm. Po demontáži krytiny a dvojitého laťování se provede zvýšení krokve, instalace nové pojikstné difúzní folie a následně bude zpětně instalováno laťování a krytina. Tento postup se bude provádět po částech, aby nedošlo k zatečení vody do objektu.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Platnost od
02.07.2014

Platnost do
10.07.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením, soupis prací a návrh smlouvy o dílo.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 3 mil. Kč.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Cestne_prohlaseni.doc

Kryci_list.doc

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_259.xls

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_250.xls

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_249.xls

Projektov_dokumentace.zip


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu.pdf

Protokol z otvírání a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Realizátor

RÖSSLER-STAVITELSTVÍ s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Horní Libochová

Cena vysoutěžená

1.775.592 Kč

 

Smlouva o dílo

smlouva_o_dilo.pdf

rozpocet.pdf