Dlouhodobý úvěr na 20 mil. Kč

Název veřejné zakázky
Dlohodobý úvěr na 20 mil. Kč


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 20 mil. Kč (v délce 10 let) pro financování výkupu pozemků v lokalitě Babinec a v přilehlých lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných domů a zřízení inženýrských sítí. Příjemcem úvěru bude Město Velká Bíteš. Předpoklad uzavření úvěru je 01.08.2014. Splácení úvěru bude v měsíčních splátkách s možností i mimořádných splátek bez sankčních poplatků. V případě mimořádných splátek bude celková doba splácení zachována a výše splátek bude přepočítána a snížena.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Platnost od
06.06.2014

Platnost do
24.06.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením a dále účetní doklady.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,9 mil. Kč.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky_web_sign.pdf

Priloha_1_-_Kryc_list.rtf

Priloha_2_-_Cestne_prohlaseni.rtf

5b_Zaverecny_ucet_Zprava_o_prezkumu_hosp.2013.pdf

leasing_2013.rtf

Pehled_o_vrech.xls

R001_CV1_Rozvaha_USC.xml

R001_CV1_Rozvaha_USC.xml.pdf

R002_CV2_Vysledovka_USC.xml

R002_CV2_Vysledovka_USC.xml.pdf

R004_CV4_UcetniZaverkaPriloha.xml

R004_CV4_UcetniZaverkaPriloha.xml-2.pdf

R051_Fin_2_12_M.xml R051_Fin_2_12_M.xml.pdf

R051_Fin_2_12_M.xml.pdf

Rozpotov_vhled_r._2015_a_2016.xls

vry_4_2014.rtf

vry_2013.rtf

Zav.ucet_2013-pril.5-prehled_uveru_a_ost.zavazku_mesta.doc

 

Dodatečná informace č.1

Dodatecna_informace_c.1_sign.pdf

Priloha_c.1_Vyber_uveru-seznam_042_k_30.04.14.pdf Priloha_c.2_Vyber_uveru-kapitalove_vydaje_2013.pdf

Priloha_c.2_Vyber_uveru-kapitalove_vydaje_2013.pdf

Priloha_c.3_Vyber_uveru-neinvesticni_dotace_2012.pdf

Priloha_c.4_Vyber_uveru-neinvesticni_dotace_2013.pdf

Priloha_c.5_Vyber_uveru-investicni_dotace_2013.pdf

 

Dodatečná informace č.2

Dodatecna_informace_c.2_sign.pdf

Ucet.zav.2013-Prehled_o_peneznich_tocich.pdf

Ucet.zav.2013-Priloha.pdf

Ucet.zav.2013-Rozvaha.pdf

Ucet.zav.2013-vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

Ucet.zav.2013-Zmeny_vlastniho_kapitalu.pdf

Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_2013.pdf

Protokol z otvírání a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf

Realizátor

Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 144 07, IČ: 45317054

Vysoutěžená cena

587.887 Kč

Smlouva o úvěru

Smlouva_uver.pdf