Opatření k odstranění vlhkosti, Hrnčířská 117, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Opatření k odstranění vlhkosti, Hrnčířská 117, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je odstranění stávajících podlah v předmětných místnostech a nahrazení těchto vrstev novými provětrávanými podlahami.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
26.03.2014

Platnost do
03.03.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením, dále přílohy č.1 až 3. Projektová dokumentace je na základě žádosti poskytována uchazečům na adrese Městský úřad Velká Bíteš, odbor majetkový, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky_sign.pdf

Kryci_list.doc

Cestne_prohlaseni.doc

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Vykaz_vymer_-_odstraneni_vlhkosti.xls

Dodatečná informace č.1

Dodatecna_informace_c_1.pdf

vykaz_vymer_c.2.xls

Dodatečná informace č.2

Dodatecna_informace_2_-_Hrncirska_117_sign.pdf

Protokol z otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu.pdf

 

Cena rozpočtová: 1.075.652 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.033.666 Kč bez DPH

Realizátor: Ncorp s.r.o., Velká Bíteš, Růžová 144, PSČ 595 01

 

Smlouva o dílo

Smlouva_-_Hrncirska_117.pdf


Odkaz na profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/opatreni-k-odstraneni-vlhkosti-hrncirska-117-velka-bites