Oprava opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele

Název veřejné zakázky
Oprava opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, II. etapa - 4. část


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je očištění, doplnění chybějícího kamene a vyspárování zdiva opevnění kolem kostela ve Velké Bíteši. Součástí je rovněž odstranění zeleně z opravované části opevnění.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
26.03.2014

Platnost do
03.03.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením, dále přílohy č.1 až 3. Projektová dokumentace je na základě žádosti poskytována uchazečům na adrese Městský úřad Velká Bíteš, odbor majetkový, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky_sign.pdf

Kryci_list.doc

Cestne_prohlaseni.doc

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Vykaz_vymer_Opevneni.xls

Dodatečná informace

Dodatecna_informace_1_-_opevneni_sign.pdf

Protokol z otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu.pdf

 

Cena rozpočtová: 463.694,79 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 463.673 Kč bez DPH

Realizátor: A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Velké Meziříčí, Zahradní čp.992, PSČ 594 01

 

Smlouva o dílo

Smlouva_-_Opevneni_kostela.pdf