SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy

Název veřejné zakázky
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je půdní vestvaba a stavební práce v SOŠ Tyršova 239 za účelem vytvoření nových učeben, kabinetů, šaten a sociálního zařízení formou stavební prací, elektroinstalací, vzduchotechniky, zdravotechniky a vybavení. Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem včetně soupisu prací.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
17.02.2014

Platnost do
05.03.2014

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.


Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Zprava_o_posouzeni_a_hodnoceni.pdf

Cena rozpočtová: 5.654.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 5.478.396 Kč bez DPH

Realizátor: KROS - stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo_KROS_stav.pdf

 

Odkaz na profil zadavatele:

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sos-jana-tiraye-tyrsova-239-velka-bites-pudni-vestavba-a-stavebni-upravy-1