Rekonstrukce Masarykova náměstí - JIH

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce Masarykova náměstí - JIH

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce zpevněných ploch, spočívající v rozšíření šířky parkovacích stání, rozšíření chodníků a provedení bezbariérových úprav. Vybudována bude dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a silnoproudé rozvody. Realizovány budou sadové úpravy v podobě výsadby stromů. Bude dodán nebo instalován nový městský mobiliář, tj. mobilní pódium, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, patníky a podobně.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby "Rekonstrukce Masarykova náměstí - jih" vypracovanou Architektonickou kanceláří Burian - Křivinka, Kalvodova 13, Brno ze dne leden/2013.


Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Platnost od
19.12.2013

Platnost do
11.01.2014

 

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/k-00026-rekonstrukce-masarykova-namesti-jih

 

Odkaz na věstník veřejných zakázek:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/464445

 

Poznámka

Textová část zadávací dokumentace se soupisem prací je přístupna na profilu zadavatele na adrese:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/k-00026-rekonstrukce-masarykova-namesti-jih

 

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek.

 

Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v zadávací dokumentaci, kterou je Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, e-mail: kavrik@Dakkavrik.cz, tel. 732 837 223.

 

Předpokládaná hodnota: 10.150.597 Kč bez DPH

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dlo_ATIKA.pdf

Smlouva_o_dilo_ATIKA_-_rozpocet.pdf