Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb "Příroda na dosah"

Název veřejné zakázky

Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb "Příroda na dosah"

Zadavatel

Město Velká Bíteš

Předmět zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vytvoření autorského díla - vybudování zahrady mateřské školy ve Velké Bíteši vč. dodávky herních, přírodních a uměleckých prvků a sadových (vegetačních úprav) - dle návrhu obsaženého v projektové dokumentaci, zpracované Ing. Zdeňkem Sendlerem.

Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Platnost od

12.12.2013

Platnost do

03.01.2014

Poznámka

Písemnou žádost o zaslání textové části zadávací dokumentace elektronicky (zdarma)  i projektové dokumentace v elektronické podobě (za poplatek) je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je třeba poslat a dokumentaci si po prokazatelném zaplacení poplatku vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE

Poděbradova 285/109

612 00 BRNO

Ing. Martin Raus

e-mail: martin.raus@energy-benefit.cz

tel. +420 270 003 950

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 - 16:00 hod. Více informací lze nalézt v přiložené výzvě k podání nabídek.

Příloha

Vyzva_k_podani_nabidek.pdf

Zadavaci_dokumentace.pdf

Dodatecna_informace_c._1.pdf

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/prirodni-zahrada-materske-skoly-ve-velke-bitesi-aneb-priroda-na-dosah

Dokumenty veřejné zakázky:

Prohlidka_mista_plneni.pdf

Protokol_o_otevirani_obalek_s_nabidkami.pdf

Protokol_o_posouzeni_kvalifikace.pdf

Zprava_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek.pdf

Rozhodnuti_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo.pdf

Priloha_-_soupis_prac_hmg.pdf

Seznam_subdodavatelu.pdf