Výměna krytiny na SOŠ Jana Tyršova 239, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Výměna krytiny na SOŠ Jana Tyršova 239, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávající plechové krytiny za novou plechovou krytinu na budově SOŠ Jana Tiarye Tyršova 239ve Velké Bíteši. Jedná se především o demontáž krytiny a laťování v četně likvidace, dodávku a montáž laťování a plechové velkoplošné krytiny. Rozsah prací je stanoven výkazem výměr. Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
25.07.2013

Platnost do
03.08.2013

Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Kryci__list_vymena_krytiny.doc

Cestne_prohlaseni_vymena_krytiny.doc

Vykaz_vymer_strecha_SOS.xls

Navrh_SoD_vymena_krytiny.doc

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

protokol_vymena_krytiny.pdf

 

Cena rozpočtová: 389.953 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 319.427 Kč bez DPH

 

Realizátor: Jiří Dofek, Kerendov 487, 664 44 Ořechov

Smlouva: Smlouva_Dofek_krytina.pdf

Dodatek_1_Dofek_krytina.pdf

Dodatek_2_Dofek_Krytina.pdf