Regenerace objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Regenerace objektu Masarykova náměstí 85, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jeoprava části budovy č.p. 85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr. Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
31.05.2013

Platnost do
11.06.2013

Příloha

vyzva_k_podani_nabidky.pdf

kryci_list_.doc

cestne_prohlaseni.doc

navrh_SoD.doc

PD_a_vykaz_vymer.zip

----------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/regenerace-objektu-masarykovo-namesti-85-velka-bites

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_Masarykovo_nam_85.pdf

 

Cena rozpočtová: 1.699.303 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 718.311 Kč bez DPH

 

Realizátor: Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš

 

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dlo_MN_85.pdf

Dodatek_SoD_MN_85.pdf