Výměna vstupních dveří BD 276, 277, 281 U Stadionu, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Výměna vstupních dveří BD 276, 277, 281 U Stadionu, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jevýměna 6 ks hliníkových dveří za nové dle technické specifikace - přílohy Výzvy k podání nabídky.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
17.05.2013

Platnost do
27.05.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentace je přiložena nebo si ji lze rovněž vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.


Příloha

Vyzva_na_vstupni_dvere.doc

Priloha_c.1_-_technicka_specifikace.doc

Priloha_c.2_-_fotodokumentace.pdf

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Protokol_otevirani_obalek.pdf

 

Cena předpokládaná: 240.000,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 214.890,00 Kč bez DPH

Realizátor: HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, PSČ 642 00 Brno, Bosonohy

 

Oznámení o výběru

Oznameni_o_vyberu.pdf

Rozhodnuti_o_vylouceni.pdf

 

Smlouva o dílo

Smlouva_o_dilo.pdf