Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zateplení obvodového pláště přední budovy SOŠ Tyršova 239 včetně zateplení stropu a výměny okenních a dveřních výplní. Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací vypracovanou Ing.  Jakubem Karmazínem ze společnosti Energy Benefit Centre, a.s. z 03/2013 včetně soupisu prací.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
06.05.2013

Platnost do
25.05.2013

Poznámka

Textová část zadávací dokumentace se soupisem prací je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v zadávací dokumentaci.

 

Příloha

ZD_Velk_Bte_SO_-_zateplen.pdf

Soupis_prac_SO_Velk_Bte.xls

----------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-sos-jana-tiraye-tyrsova-239-velka-bites

 

Zpráva z hodnocení nabídek:

Zprava_o_hodnoceni_SOS.pdf

 

Cena rozpočtová: 2.551.500 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 2.284.345 Kč bez DPH

 

Realizátor: Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

 

Smlouva o dílo

SoD_Vanderlaan.pdf

Dodatek__1_SoD.pdf