Lesní cesta Jestřabí - Březka

Název veřejné zakázky
Lesní cesta Jestřabí - Březka

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je oprava a stavební úpravy stávající lesní cesty mezi místní částí Jestřabí a Březka u Velké Bíteše. Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Jiřím Kuličem pod číslem zakázky 001/2013 dne 02/2013 včetně soupisu prací


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
23.04.2013

Platnost do
08.05.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentace je přiložena nebo si ji lze rovněž vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.


Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Prilohy_vyzvy_na_Lesni_cestu.zip

---------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:


https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-lesni-cesty-v-majetku-mesta-velka-bites

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Protokol_otevirani_obalek.pdf

Zprava_o_hodnoceni.pdf

 

Cena rozpočtová: 1.100.207,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.092.866,00 Kč bez DPH

Realizátor: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9


Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo_lesni_cesta.pdf

Dodatek_SoD_lesni_cesta.pdf