Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem zakázky je přesun autobusových zastávek a vybudování přestupního terminálu na severní straně náměstí ve Velké Bíteši, který bude tvořen autobusovým nádražím a místy pro Park & Ride, Kiss & Ride a Bike & Ride. Aby bylo možné vjetí a vyjetí autobusu na vybudovaný terminál, je nutné vyosit stávající komunikaci, která prochází náměstím. Bude vybudován informační kiosek, který bude cestující informovat o příjezdech a odjezdech autobusu. S přesunem autobusového nádraží a vybudováním přestupního terminálu na severní straně náměstí souvisí i rekonstrukce ploch okolo přestupního terminálu. Podrobnosti jsou obsaženy v projketové dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.


Způsob zadání
Otevřená podlimitní veřejná zakázka

Platnost od
12.04.2013

Platnost do
07.05.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-masarykova-namesti-prestupni-terminal-velka-bites-2

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna na webu poskytovateledotace:  http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky/438

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna na úřední desce Města Velká Bíteš

Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna v informačním systému veřejných zakázek MMR: http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/400637?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px


Příloha:

Zadavaci_dokumentace.sign.pdf

Oduvodneni_ucelnosti.sign.pdf

Prilohy_zadavaci_dokumentace.zip

Soupis_praci_a_dodavek.zip

PD_textova_cast.zip

 

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-masarykova-namesti-prestupni-terminal-velka-bites-2

 

 

Písemná zpráva zadavatele:

Pisemna_zprava_zadavatele.pdf

 

Cena předpokládaná: 33.091.093,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 19.588.995,00 Kć bez DPH

 

Realizátor: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Oznámení o výběru

Rozhodnuti_prideleni.pdf

 

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dlo_Terminal.pdf

Smlouva_o_dilo_IMOS_-_rozpocet_1.pdf

Smlouva_o_dilo_IMOS_-_rozpocet_2.pdf

Smlouva_o_dilo_IMOS_-_rozpocet_3.pdf