Restaurování kašen ve Velké Bíteši

Název  veřejné zakázky
Restaurování kašen ve Velké Bíteši

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je restaurování dvou kašen na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Rozsah restaurování kašen je dán dokumentací "Návrh na restaurování Východní a Západní Kašny" vypracované René Tikalem, Stochovská 148, 161 00 Praha.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
15.03.2013

Platnost do
30.03.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci je přiložena.


Příloha

Kryci_list_kasny.doc

cestne_prohlaseni.pdf

Vyzva.pdf


technicka_zprava.pdf

zavazne_stanovisko.pdf

navrh_na_restaurovani_kasen.pdf

kasna_vychod.pdf

kasna_zapad.pdf

------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/restaurovani-kasen-ve-velke-bitesi

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_restaurovani_kasen.pdf

 

Cena rozpočtová: 1.250.000,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 817.000,00 Kč bez DPH

 

Realizátor: KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové

 

Smouva:

Smlouva_o_dlo_restaurovani_kasen.pdf