Pevné hlasové služby pro Město Velká Bíteš

Název  veřejné zakázky
Pevné hlasové služby pro Město Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jeposkytování pevných telekomunikačních služeb - hlasové služby. Rozsah činností je dán přílohou č.2 Technická specifikace a podmínkyo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace, kterou tvoří výzva k podání nabídky a 4 přílohy je přiložena.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
06.03.2013

Platnost do
21.03.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci je přiložena.


Příloha

Vyzva_pevne_hlas_sluzby.pdf

Priloha_c.1_cenova_nabidka.xls

Priloha_c.2_techn_spec_a_podm.doc

Priloha_c.3_kryci_list.doc

Priloha_c._4_cestne_prohlaseni.doc

 

---------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_pevne_linky.pdf

 

Cena rozpočtová: 250.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 122.406,51 Kč bez DPH

 

Realizátor: GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3