Koordinátor BOZP na stavbě Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

Název  veřejné zakázky
Koordinátor BOZP na stavbě Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytání služeb mimo pracovněprávní (dále jen „stavba“), dále zajištění splnění veškerých požadavků podmínek pro úspěšné čerpání poskytnuté finanční podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (číslo projektu: CZ.1.11/1.2.00/23.01317) souvisejících s realizací stavby a jejím dokončením. Rozsah činností je dán přílohou - Smlouva o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č.3.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu


Platnost od
06.02.2013

Platnost do
16.02.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

Vřejená zakázka je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/koordinator-bozp-na-stavbe-rekonstrukce-masarykova-prestupni-terminal-velka-bites


Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky_BOZP_sign.pdf

-----------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/koordinator-bozp-na-stavbe-rekonstrukce-masarykova-prestupni-terminal-velka-bites

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_BOZP_Terminal.pdf

 

Cena rozpočtová: 185.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 31.000 Kč bez DPH

 

Realizátor: Luděk Trunečka, DiS, Dobrovského 447/8, 568 02 Svitavy

Smlouva: Smlouva_Trunecka_koordinator_BOZP.pdf