Dlouhodobý úvěr na 42 mil. Kč

Název veřejné zakázky
Dlouhodobý úvěr na 42 mil. Kč

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 42 milionů Kč pro financování stavby "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš". Splatnost 1. splátky - ke dni 30.6.2014, splatnost poslední splátky - ke dni 30.6.2020.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
15.1.2013

Platnost do
1.2.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky_sign.pdf

 

Dodatečná informace č.1:

Dod_inf_sign.pdf

-----------------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dlouhodoby-uver-na-42-mil-kc-1

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_uver_42_mil_Kc.pdf

 

Cena rozpočtová: 850.000,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 520.152,90 Kč bez DPH

Realizátor: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

 

Smlouva o dílo:

Smlouva_na_vr.pdf

Dodatek_smlouvy_o_vru.pdf