Revitalizace zeleně ve Velké Bíteši

 

Název  veřejné zakázky
Revitalizace zeleně ve Velké Bíteši

Zadavatel
Město Velká Bíteš

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby při regeneraci vegetačních prvků a s tím spojené dodávky zeleně na několika veřejně přístupných plochách ve městě Velká Bíteš. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky je kácení dřevin, náhradní výsadba dřevin a keřů, pěstební opatření, založení trávníku a další činnosti dle projektové dokumentace, jež je součástí zadávací dokumentace.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
02.01.2013

Platnost do
18.01.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci je možné vyžádat u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, a to e-mailem na adrese verejne-zakazky@rpa.cz.

 

Příloha

Vyzva_Velka_Bites.pdf

-----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_zelen.pdf

 

Cena rozpočtová: 647.919 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 266.460 Kč bez DPH

 

Realizátor: Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno