Rekonstrukce Masarykovo náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem zakázky je přesun autobusových zastávek a vybudování přestupního terminálu na severní straně náměstí ve Velké Bíteši, který bude tvořen autobusovým nádražím a místy pro Park & Ride, Kiss & Ride a Bike & Ride. Aby bylo možné vjetí a vyjetí autobusu na vybudovaný terminál, je nutné vyosit stávající komunikaci, která prochází náměstím. Bude vybudován informační kiosek, který bude cestující informovat o příjezdech a odjezdech autobusu. S přesunem autobusového nádraží a vybudováním přestupního terminálu na severní straně náměstí souvisí i rekonstrukce ploch okolo přestupního terminálu. Podrobnosti jsou obsaženy v projketové dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.


Způsob zadání
Otevřené podlimitní veřejná zakázka

Platnost od
31.12.2012

Platnost do
28.01.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

 

Dodatečná informace č.1:

Na žádost poskytnutí výkazů výměr na SO 01 - Zpevněné plochy v nějakém běžně dostupném editovatelném formátu, např. .xls poskytujeme všem volně k dispozici soubory soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr SO 01 v excelovém provedení.

Příloha:

dodatecne_informace_sign.pdf

SO_01_Zpevnn_plochy.zip

 

Dodatečná informace č.2:

Dodaten_informace_VB_2-1_sign.pdf

IG_przkum.pdf

 

Dodatečná informace č.3:

Dodaten_informace_3-1_sign.pdf

IG_przkum_s_prilohami.pdf

 

Příloha

1_ZD_Pestupn_terminl_sign.pdf