Rekonstrukce Masarykovo náměstí

 

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce Masarykova náměstí- přestupní terminál Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění je přesun autobusových zastávek a vybudování přestupního terminálu na severní straně náměstí ve Velké Bíteši.


Způsob zadání
Veřejná zakázka podlimitní otevření řízení


Platnost od


Platnost do
29.01.2013

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří textová část zadávací dokumentace včetně všech příloh. Kompletní zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.


Připojené soubor

1_ZD_Pestupn_terminl_sign.pdf