Mateřská škola Lánice, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Mateřská škola Lánice, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce objektu Lánice 300, odvlhčení objektu, zdravotechnická instalace, elektroinstalace a vytápění za účelem vytvoření prostor pro mateřskou školu. Rozsah je stanoven projektovou dokumentací a  výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
30.03.2012

Platnost do
10.05.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále projektová dokumentace, výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky nejpozději do 06.04.2012.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

Zmena_vyzvy.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_MS_Lanice.pdf

 

Cena rozpočtová: 5.502.510 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 5.245.340 Kč bez DPH

 

Realizátor:

Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš