Oprava komunikace Chobůtky, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava komunikace Chobůtky, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova živičného povrchu komunikace v Chobůtkách ve Velké Bíteši. Rozsah je stanoven výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
30.03.2012

Platnost do
13.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_oprava_komunikace_Chobutky.pdf

 

Cena rozpočtová: 450.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: xxx

 

Realizátor:

SOutěž byla zrušena.