Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše

Název veřejné zakázky
Vodovod Ludvíkov u Velké Bíteše


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je přeložka a prodloužení vodovodu v Ludvíkově u Velké Bíteše v rozsahu projketové dokumentace  a výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
30.03.2012

Platnost do
13.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_vodovod_Ludvikov.pdf

 

Cena rozpočtová: 737.315 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 692.994 Kč bez DPH

 

Realizátor:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí