Oprava hřbitovní zdi, Velká Bíteš - 2. etapa

Název veřejné zakázky
Oprava hřbitovní zdi, Velká Bíteš - 2. etapa

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozebrání a opětovné vystavení kamenné zdi na novém betonovém základu a provedení odvlhčení. Rozsah je stanoven projektovou dokumentací a  výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
30.03.2012

Platnost do
13.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

 

-----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_hrbitovni_zed.pdf

 

Cena rozpočtová: 436.300 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 194.384 Kč bez DPH

 

Realizátor:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí