Oprava zadní fasády 1. budovy radnice Masarykova náměstí 87, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava zadní fasády 1. budovy radnice Masarykova náměstí 87, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava fasády včetně nátěru, výměna 4 ks oken, výměna 5 ks mříží. Rozsah je stanoven výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
23.03.2012

Platnost do
03.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha

Vyzva_87.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_dum_87.pdf

 

Cena rozpočtová: .585.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 427.992 Kč bez DPH

 

Realizátor:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí