Oprava střechy a dvorního traktu Masarykova náměstí 14, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava střechy a dvorního traktu Masarykova náměstí 14, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázkyje výměna střešní krytiny a oprava poškozeného krovu, oprava fasády včetně nátěru a nátěry oken. Rozsah je stanoven výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
23.03.2012

Platnost do
03.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha

Vyzva_14.pdf

------------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

protokol_14.pdf

Cena rozpočtová: 312.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 176.000 Kč bez DPH

 

Realizátor:

Jiří Vrábel, Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš