Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť

 

Název veřejné zakázky
Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jezpracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokladů.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
16.03.2012

Platnost do
26.03.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem, návrhem smlouvy o dílo a další podklady pro podání nabídky. Kompletní zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

Příloha

Vyzva.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_Nova_Ctvrt.pdf

 

Cena rozpočtová: 250.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 123.000 Kč bez DPH

 

Realizátor:

UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou