Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši - sběrná místa

 

Název veřejné zakázky
Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši - sběrná místa

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je výbudování 31 zákrytů na 25 sběrných místech ve Velké Bíteši a místních částech.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
29.09.2011

Platnost do
18.10.2011

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně všech příloh. Kompletní zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.


Připojené soubor

Vyzva_-_sberna_mista.pdf

Zadavaci_dokumentace_-_sberna_mista.pdf

Ploha__1-kryc_list_nabdky.xls

Ploha__2_-_obsah_nabdky.rtf

Ploha_.3_-_projektov_dokumentace_stavby.pdf

Ploha_._4_-_rekapitulace_ceny.xls

Ploha__.5_-_vkaz_vmr_-_typ_1.pdf

Ploha_.5_-vkaz_vmr_-_typ_2.pdf

Ploha_.5_-vkaz_vmr_-_typ_3.pdf

Ploha_.5_-_vkaz_vmr_-_typ_4.pdf

Ploha_.5_-_vkaz_vmr_-_typ_5.pdf

Ploha_.7_-pehledn_situace_sbrnch_mst.pdf

Ploha_.8_-_seznam_sbrnch_mst.xls

 

-------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vybudovani-systemu-sbernych-mist-ve-velke-bitesi-sberna-mista-1

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_sberna_mista.pdf

Cena rozpočtovaná: 2.145.339 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.605.686 Kč bez DPH

Realizátor: Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš

Smlouva:

SoD_Ncorp.pdf

Dodatek_c.1_SoD_Ncorp.pdf


Kontroly:

Protokol_z_kontroly_SFZP_28_08_2012.pdf

Protokol_z_kontroly_SFZP_07_11_2012.pdf