Úsekové měření rychlosti při komunikaci I/37, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky:
Úsekové měření rychlosti při komunikaci I/37, Velká Bíteš

Zadavatel:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 00295647

Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města

Kontaktní osoba: Ing. Hana Žáková, Ing. Pavel Bednář

tel.: 566 789 123, 566 789 120

email: hana.zakova@vbites.czpavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem měřícího zařízení na dobu 24 měsíců, předpoklad je od 01/2024 do 12/2025.

Tato zadávací dokumentace slouží pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a nesmí být použita k jiným účelům, než pro podání cenové nabídky uchazeče.

Obchodní a technické podmínky jsou specifikovány v přílohách.

Způsob zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od:
16.10.2023

Platnost do:
26.10.2023

Poznámka:
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením.

Dále obsahuje obchodní podmínky v podobě požadavků na smlouvu o dílo. V přílohách je rovněž dokumentace úsekového měření a stanovení místní úpravy provozu. Informace k zadávací dokumentaci případně její doplnění je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, viz výše.
Výzva:

 pdfVýzva_MÚVB-7231-23-INV-LUK_sgn.pdf

Přílohy:

docxPříloha_1_Krycí_list_nabídky.docx

docxPříloha_2_Čestné_prohlášení.docx

docxPříloha_3_Dokladová_část.docx

docxPříloha_4_Požadované_technické_parametry_a_dokumenty_2023-10-16.docx

docxPříloha_5_Smlouva_o_dílo_požadavky.docx