MŠ U Stadionu - úpravy východní rampy

Název veřejné zakázky:

MŠ U Stadionu - úpravy východní rampy

Zadavatel:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Havelka, Ing. Pavel Bednář
tel.: 566 789 125, 566 789 120
email: lubos.havelka@vbites.czpavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úpravy východní rampy Mateřské školky U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou., parc. č. 849/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Stavebními úpravami bude zrušena stávající nevyhovující ocelobetonová rampa a k funkčním stavebním otvorům budou instalovány 2 ks nových ocelových ramp, včetně schodišť
a ocelového zábradlí. Ocelové sloupy a vodorovné prvky rampy včetně pororoštu jsou provedeny z žárového pozinku. Rampy jsou založeny na základových patkách.

Pod rampou budou vybourány zpevněné plochy a bude provedena nová zpevněná plocha
ze zámkové dlažby. Projektová dokumentace počítá s 16,5 m² nové zpevněné plochy.

Po vybourané ŽB rampě musí být doplněna tepelná izolace ve shodné kvalitě a tl. dle stávající. Projektová dokumentace počítá s polystyrenem XPS tl.140mm, včetně veškerých povrchových vrstev + obklad z keramické dlažby.

Způsob zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od:
17.10.2023

Platnost do:
25.10.2023, 9:00h

Poznámka:
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále obsahuje obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. V přílohách jsou základní výkresy z projektové dokumentace. Informace k zadávací dokumentaci případně její doplnění je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, viz výše.

Výzva: 

pdfVýzva_k_podání_nabídkyPOD.pdf

 

Přílohy:

pdfPriloha1_kryci_list_nabidky.pdf

pdfPriloha2_cestne_prohlaseni.pdf 

zipVelka_Bites_rampa_final.zip

pdfPriloha4_Navrh_smlouvy_o_dilo.pdf

xlsxVV_Stavební_úpravy_na_rampě_v_areálu_MŠ_U_Stadionu_Velká_Bíteš.xlsx

 

Ing. Luboš Havelka

Odbor investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš